Det gode liv ved kysten - Klitmøller//

                Fotograf Carsten Ingemann for Realdania Fotograf Carsten Ingemann for Realdania Fotograf Carsten Ingemann for Realdania