Firmanavn: Preben Skaarup, Landskabsarkitekt MAA. MDL. PLR.

Oplysninger om tegnestuen:
Tegnestuen er etableret som selvstændig virksomhed i 1984, og arbejder med alle typer af landskabsarkitektopgaver. Tegnestuen har gennem sit virke opbygget et bredt og solidt erfaringsgrundlag inden for alle fagets områder. Indgangen til opgaverne har overvejende været deltagelse i arkitektkonkurrencer, i selvstændigt regi eller sammen med de bedste danske arkitektfirmaer. Gennem 25 års konkurrencedeltagelse er det blevet til mere end 45 førstepræmier, flere præmieringer og indkøb og mange udførte arbejder. Opgaverne har været fordelt over hele Danmark, og vi har løst opgaver i Sverige, Finland, England og Tyskland.

Vi udfører rådgivning i alle faser, både som totalrådgivere og i tæt samarbejde med arkitekter og ingeniører, hvor tegnestuen har en solid erfaring.

Vi har mange gode erfaringer med at udføre planlægnings- landskabsarkitektoniske og idéudviklingsopgaver for offentlige bygherrer i hele landet. Senest har vi lavet landskabs- og byudviklingsopgaver for bl.a. Vejdirektoratet, Københavns Kommune, Odense, Struer, Aarhus og Aalborg kommuner.

Tegnestuens projekter er publiceret i danske og udenlandske tidsskrifter og bøger samt har været vist på udstillinger i Danmark og en lang række andre lande.

Preben Skaarup har i en lang periode undervist på Arkitektskolen i Aarhus på Afdelingen for landskabs- og havekunst, som han har ledet i en årrække. Undervisningen har givet anledning til en kombination af teori og praksis, og har været og er meget værdifuld også i tegnestuens arbejde.

Preben Skaarup har skrevet artikler til tidsskrifter og bøger om havekunst og landskabsarkitektur og har desuden forelæst om de samme emner ved mange lejligheder.

Arbejdsmæssig kapacitet og kompetencer:
Tegnestuens medarbejderes kompetencer spreder sig dermed over overordnede planlægningsopgaver og idé-/konceptudviklingsopgaver, byudviklingsopgaver, bymidte planer, friarealrenovering, motorveje, kirkegårde, byparker og design af byrumsinventar.

Det er tegnestuens målsætning at løse alle de opgaver, vi bliver stillet, på et højt landskabsarkitektonisk, havekunstnerisk og teknisk niveau, hele vejen fra idé til udførsel og indenfor de økonomiske rammer, der er afstukket.

Kvalitetssikring:
Tegnestuens kvalitetssikringssystem er opbygget efter gældende normer og forskrifter og er under stadig vedligeholdelse og revision for at leve op til den højest mulige standard.

Miljøledelse:

Tegnestuens miljøledelse er en integreret del af det daglige arbejde og er indarbejdet i vores kvalitetssikringssystem, hvor vurderingen af materialer, arbejdsproces, vedligehold, holdbarhed og nedbrydning samt bortskaffelse er vigtige parametre for udarbejdelse af projekter.

Ejerforhold:
Tegnestuen er et personligt ejet firma med Preben Skaarup som eneste indehaver.

Kontaktoplysninger:

Preben Skaarup
Landskabsarkitekt MAA. MDL. PLR.
Graven 3DK - 8000 Århus
Cvr: 14 64 73 09
tlf. 86 13 56 77

Kontaktperson
Preben Skaarup
ps@prebenskaarup.dk
www.prebenskaarup.dk